Dori - ajieshoberoiDori - ajieshoberoi

Dori

From ₹ 36,500
Girahe - ajieshoberoiGirahe - ajieshoberoi

Girahe

From ₹ 36,500
Maggam - ajieshoberoiMaggam - ajieshoberoi

Maggam

From ₹ 15,850
Resham - ajieshoberoiResham - ajieshoberoi

Resham

From ₹ 34,500
Dabka - ajieshoberoiDabka - ajieshoberoi

Dabka

From ₹ 28,500
Maggam - ajieshoberoiMaggam - ajieshoberoi

Maggam

From ₹ 15,850
Mukta - ajieshoberoiMukta - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 36,500
Baadla - ajieshoberoiBaadla - ajieshoberoi

Baadla

From ₹ 38,500
Baadla - ajieshoberoiBaadla - ajieshoberoi

Baadla

From ₹ 38,500
Dhagai - ajieshoberoiDhagai - ajieshoberoi

Dhagai

From ₹ 26,500
Jacket Set - ajieshoberoiJacket Set - ajieshoberoi

Dori

From ₹ 36,500
Mukta - ajieshoberoiMukta - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 36,500
Chain - ajieshoberoiChain - ajieshoberoi

Chain

From ₹ 28,500
Dabka - ajieshoberoiDabka - ajieshoberoi

Dabka

From ₹ 28,500
Dhagai - ajieshoberoiDhagai - ajieshoberoi

Dhagai

From ₹ 26,500
Dori - ajieshoberoiDori - ajieshoberoi

Dori

From ₹ 36,500
Girahe - ajieshoberoiGirahe - ajieshoberoi

Girahe

From ₹ 36,500
Maggam - ajieshoberoiMaggam - ajieshoberoi

Maggam

From ₹ 15,850
A Line Kurta Set - ajieshoberoiA Line Kurta Set - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 36,500
A Line Kurta Set - ajieshoberoiA Line Kurta Set - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 36,500
Pankhuri - ajieshoberoiPankhuri - ajieshoberoi

Pankhuri

From ₹ 28,500
Pankhuri - ajieshoberoiPankhuri - ajieshoberoi

Pankhuri

From ₹ 28,500
Phulkari - ajieshoberoiPhulkari - ajieshoberoi

Phulkari

From ₹ 32,500
Resham - ajieshoberoiResham - ajieshoberoi

Resham

From ₹ 34,500
Sitara - ajieshoberoiSitara - ajieshoberoi

Sitara

From ₹ 32,500
Sitara - ajieshoberoiSitara - ajieshoberoi

Sitara

From ₹ 32,500
SwarovskiSwarovski - ajieshoberoi

Swarovski

From ₹ 19,850
Swarovski - ajieshoberoiSwarovski - ajieshoberoi

Swarovski

From ₹ 19,850

Recently viewed