Dori - ajieshoberoiDori - ajieshoberoi

Dori

From ₹ 44,000
Girahe - ajieshoberoiGirahe - ajieshoberoi

Girahe

From ₹ 36,500
Maggam - ajieshoberoiMaggam - ajieshoberoi

Maggam

From ₹ 15,850
Resham - ajieshoberoiResham - ajieshoberoi

Resham

From ₹ 44,850
Dabka - ajieshoberoiDabka - ajieshoberoi

Dabka

From ₹ 38,500
Maggam - ajieshoberoiMaggam - ajieshoberoi

Maggam

From ₹ 15,850
Mukta - ajieshoberoiMukta - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 44,000
Baadla - ajieshoberoiBaadla - ajieshoberoi

Baadla

From ₹ 44,000
Baadla - ajieshoberoiBaadla - ajieshoberoi

Baadla

From ₹ 44,000
Dhagai - ajieshoberoiDhagai - ajieshoberoi

Dhagai

From ₹ 28,500
Jacket Set - ajieshoberoiJacket Set - ajieshoberoi

Dori

From ₹ 44,000
Mukta - ajieshoberoiMukta - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 44,000
Chain - ajieshoberoiChain - ajieshoberoi

Chain

From ₹ 28,500
Dabka - ajieshoberoiDabka - ajieshoberoi

Dabka

From ₹ 38,500
Dhagai - ajieshoberoiDhagai - ajieshoberoi

Dhagai

From ₹ 28,500
Dori - ajieshoberoiDori - ajieshoberoi

Dori

From ₹ 44,000
Girahe - ajieshoberoiGirahe - ajieshoberoi

Girahe

From ₹ 36,500
Maggam - ajieshoberoiMaggam - ajieshoberoi

Maggam

From ₹ 15,850
A Line Kurta Set - ajieshoberoiA Line Kurta Set - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 44,000
A Line Kurta Set - ajieshoberoiA Line Kurta Set - ajieshoberoi

Mukta

From ₹ 44,000
Pankhuri - ajieshoberoiPankhuri - ajieshoberoi

Pankhuri

From ₹ 34,500
Pankhuri - ajieshoberoiPankhuri - ajieshoberoi

Pankhuri

From ₹ 34,500
Phulkari - ajieshoberoiPhulkari - ajieshoberoi

Phulkari

From ₹ 38,500
Resham - ajieshoberoiResham - ajieshoberoi

Resham

From ₹ 44,850
Sitara - ajieshoberoiSitara - ajieshoberoi

Sitara

From ₹ 34,500
Sitara - ajieshoberoiSitara - ajieshoberoi

Sitara

From ₹ 34,500
SwarovskiSwarovski - ajieshoberoi

Swarovski

From ₹ 26,500
Swarovski - ajieshoberoiSwarovski - ajieshoberoi

Swarovski

From ₹ 26,500

Recently viewed